Hidrojen Yakıtlı Otobüs Sahalarda !

Hidrojen Yakıtlı Otobüs

Toyota, CaetanoBus SA ile birlikte yakıt hücreli yeni şehir otobüsü üretmek adına ilk adımı attı. Yakıt hücresi sistemiyle geliştirilen H2.City Gold modeli, tavanına yerleştirilen ve toplam kapasitesi 37.5 kg olan 5 hidrojen tankına sahip. Hidrojen yakıt kullanan otobüs 400 km’ye kadar yol kat edebiliyor. Yakıt tankları 9 dakikadan kısa bir sürede doldurulabilen, sadece su buharı salarak çevreci kimliğini ortaya koyuyor.

Toyota ve CaetanoBus, hidrojen toplumu desteklemek adına 2018 yılından bu yana birlikte çalışıyor. Bu çalışma sonucunda Toyota’nın yakıt hücresi teknolojisi dünyanın ilk seri üretim otomobili Mirai’den bir otobüse adapte edildi. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan bu yeni otobüs, şarj süresi veya yoğun kullanım koşullarında hiçbir şeyden ödün vermeden sıfır emisyonlu çözüm sunuyor. Sağ ve soldan direksiyonlu versiyonları ile geliştirilen otobüs Avrupa standartlarına uygun olarak 10.5-12 metre uzunluğunda üretilecek. Test otobüsü gelecek aylarda Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde kullanılacak ve 2020’nin ortalarında da satışa sunularak ticarileştirilecek.

Toyota Otobüsü , 2050 Çevre Hedefi çerçevesinde karbonsuz toplum adına hidrojen yakıt hücresi teknolojilerini, binek otomobillerin dışına taşıyarak, kamyonlar, hafif ticari araçlar, forkliftler ve otobüslere aktararak çevreye olan etkileri azaltmayı amaçlıyor.

Hidrojen Otobüsü Için Asıl Soru,
Nedir Bu Hidrojen ?

Hidrojen enerjisi, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesi ile oluşan enerji kaynağıdır. Doğal enerji kaynağı olmamasına rağmen, sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynakları arasında yer alır.

 Üretilmesi aşamasında buhar iyileştirme, atık gazların saflaştırılması, elektroliz, foto süreçler, termokimyasal süreçler, radyoliz gibi alternatif birçok hidrojen üretim teknolojileri mevcuttur. Üretilen hidrojen boru hatları veya tankerler ile büyük mesafelere taşınabilir. Hidrojenin taşınmasında engellerin olmaması, daha fazla kullanımı sağlayacaktır.

Yakıt Tercihlerimiz Değişmeli

Hidrojen sudan elde edilebildiği gibi fosil yakıtlardan da elde edilerek yüksek verimli bir yakıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, ulaştırmada bir otobüsü gideceği mesafe üzerinden analizinde şu sonuçlar elde edilmiştir:

  • 1 ton kömürü benzine dönüştürülüp kullanıldığında otobüsü gideceği mesafe: 708 km
  • 1 ton kömürü elektriğe dönüştürülüp kullanıldığında otobüsü gideceği mesafe: 722 km
  • 1 ton kömürü hidrojene dönüştürülüp kullanıldığında otobüsü gideceği mesafe: 1030 km

Hidrojenin Fosil Yakıtlara göre üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Yüksek alev hızı ve tutuşma yeteneği,
  • Düşük ateşleme enerjisi gerektirmesi,
  • Geniş tutuşma ve yanma sınırları,
  • Benzin ve dizel ile birlikte çeşitli karışım oranlarında çift yakıtlı motor olarak çalışabilme olanağına sahip olması,
  • Yüksek ısıl değer ve termik verim,
  • Sahip olduğu yüksek oktan sayısı nedeni ile vuruntuya kaşı dirençli olması,
  • Az miktarda NOx dışında hiçbir emisyon üretmemesi.

Akaryakıt motorlarında görülen buhar tıkacı, soğuk yüzeylerde yoğuşma, yeterince  buharlaşamama, zayıf karışım gibi sorunlar hidrojen motorlarında görülmez. Hidrojen motorları 20,13 Kelvin (-273 Santigrad derece)’de ilk hareketine başlarken bile sorun çıkarmaz.

Hidrojen geniş bir tutuşma sıcaklığına sahip olduğundan değişik hava fazlalık katsayılarında çalışabilmektedir. Ayrıca hidrojenle çalışan motorlar, yüksek alev hızına, geniş alev cephesine ve yüksek detanasyon sıcaklığına sahiptir ve kotrolsüz yanmaya (vuruntuya) karşı dayanıklıdır.

Bir cevap yazın